МОТОЦИКЛЕТИ С МОЩНОСТ ДО 74 KW

Чл. 59 ал.1 от Закона за местните данъци и такси дава право на собствениците на мотоциклети да заплащат данъка за МПС с  20 до 40% намаление при условие, че мотоциклетът е снабден с действащ каталитичен неутрализатор и мощността на двигателя не превишава 74 kW.
Ако не знаете дали мотоциклетът(*) е оборудван с каталитичен неутрализатор изберете услугата Удостоверяване наличието на изправен каталитичен неутрализатор и следвайте указанията.
Удостоверението за наличието на изправен каталитичен неутрализатор ще получите както е указано в процедурата.

 

(*) След 01.01.2005 г. някои производители започват да произвеждат и мотоциклети, които удовлетворяват екологичната категория Евро 3.

За да разберете за останалите услуги на фирмата, влезте в главната ни страница тук.

Share